26 35 06 89 brittlou@gmail.com

Persondatapolitik

Persondatapolitik

hos BLkommunikation

BLKOMMUNIKATION indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor det er relevant, og vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for vores samarbejde.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe en ydelse fra BLKOMMUNIKATION, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores service.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, adresse, telefonnummer og kontooplysninger.

BLKOMMUNIKATION indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Besøger vores hjemmeside
  • Køber et klippekort
  • Køber en ydelse
  • Sender os en besked

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på blkommunikation.dk er:

BLKOMMUNIKATION
Bogøgade 2, 2. tv.
9000 Aalborg

CVR-nr.: 38 78 16 85

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine kontaktoplysninger som navn, e-mailadresse og telefonnummer indhenter vi for at kunne levere den ydelse, som du har indgået aftale om, samt for at kunne være i kontakt med dig under udførelsen af opgaven.

Når du betaler for din ydelse, indsamler vi dit navn samt dine kontooplysninger og/eller dit telefonnummer. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med din betaling, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe ydelser af os.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Nordicway. Alle persondata, som du oplyser via vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Nordicway’s datacentre.

Vi kan i visse tilfælde anvende eksterne virksomheder som samarbejdspartnere for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne samarbejdspartnere behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres samarbejde med os, og behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav.

 

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet el. ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til bl@blkommunikation.dk.

Adresse

BLkommunikation

v/ Britt Louise Hansen

Amagergade 11, st. tv.

9000 Aalborg

Kontakt